Ook zondag is er weer een bijzondere dienst, de start van het kerkelijk seizoen. Gebruikelijk was de laatste jaren, dat we op startzondag na afloop gezamenlijk van een toebereid buffet konden genieten. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk, maar we gaan toch ‘gezamenlijk aan de maaltijd’, zie bijgaand menu.

De cantorij verleent medewerking aan de dienst en het activiteitenprogramma voor het komend seizoen wordt toegelicht.

Wilt u zich nog steeds aanmelden als u naar de kerk komt?

We hopen dat u allen – online of in de kerk – dit zondag mee komt beleven.

Lees het Weekbericht en bekijk de Menukaart.