Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Zondag Voleinding of Gedachteniszondag genaamd. In deze dienst zal ds. Jan Willem Overvliet voorgaan en de cantorij zal in kleine bezetting zingen. Op deze zondag gedenken we de overleden gemeenteleden in het afgelopen jaar, we noemen hun namen en steken een kaars voor hen aan. Vanwege corona zal deze Gedachteniszondag anders zijn dan andere jaren, omdat we maar 30 mensen in de kerk mogen ontvangen.

Na de dienst kan iedereen die dat wil echter een kaars komen opsteken om een dierbare overledene te gedenken. De kerk blijft open tot ongeveer 13.00 uur. Er klinkt muziek en onze predikant en enkele ouderlingen zullen aanwezig zijn.

De diensten blijven uiteraard online uitgezonden worden. We hopen dat u allen – online of in de kerk – zondag deze eredienst mee komt vieren en wellicht na afloop een kaarsje komt opsteken. U bent welkom!

Ook kunt u na afloop weer digitaal een kopje koffie meedrinken!

Lees het Weekbericht.