Aanstaande zondag bent u weer welkom in de Dorpskerk. Deze zondag gaat Jan Willem Overvliet voor. We vieren de Maaltijd van de Heer en de cantorij verleent weer haar medewerking. Ook is het Amnestyzondag en is er kindernevendienst. Na afloop van de viering zal de actiegroep Rheden van World Servants een presentatie verzorgen over d3e projecten van de afgelopen periode. Meer hierover leest u in het weekbericht en elders op de website.
Onze regering heeft deze week de corona matregelen weer verscherpt. In navolging hiervan heeft de landelijke PKN ook advies uitgebracht. Kerken wordt geadviseerd om de 1.5 meter weer toe te passen en ook weer mondkapjes verplicht te stellen bij verplaatsingen. Wij volgen dit advies op. De nieuwe regels treft u aan in het weekbericht.