Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Onze plaatselijke ZWO-commissie kiest samen met die van Ellecom-De Steeg een meerjarenproject waarvoor wij regelmatig collecteren. De ZWO-commissie valt onder de financiƫle verantwoording van de Diaconie. Giften voor het ZWO-project of de Zending in het algemeen (voorheen de Zendingsbus onder de Toren) kunnen overgemaakt worden naar Bankrekeningnummer: NL32 RABO 0355 2003 84 t.n.v. de Diaconie Prot Gem te Rheden o.v.v. Project-ZWO of Zending-ZWO.

Contactpersoon van de ZWO-werkgroep is Wim Heitman, tel. 026 495 35 25.