Werkgroep Website


Algemene omschrijving activiteiten

De werkgroep website heeft in 2009 de opdracht gekregen een onderzoek te doen naar de wenselijkheid en de mogelijkheden om een eigen website te starten. Ze is daartoe voorjaar 2010 geslaagd.

Na een grondige voorbereiding (inventarisatie van wensen en onderzoek naar uitvoerbaarheid) is de site in april 2010 gestart.

In 2012 is gewerkt aan een verdere uitbreiding van de site: De Dorpskerk is inmiddels van binnen via een 360 graden panorama te bekijken. Ook kunnen dan details nader worden bekenen en de informatie hierover worden gelezen.

In de afgelopen jaren is er naast het regelmatig aanpassen van de informatie ook(technisch) onderhoud gepleegd. Omdat de techniek niet stil is blijven staan wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor aanpassingen voor gebruik op i-phones en tablets.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit

dhr. J.A. van den Berg     J.P. Coenstraat 17           tel. 026 495 23 68      webmaster     
mevr. I. van Huissteden Bergdwarsweg 10 tel. 026 495 45 79 redactie Ontmoeting  
dhr. K. van Oosterom      J.P. Coenstraat 21      tel. 026 495 13 21  webmaster
mevr. M. Verkerk-Prins W. Barentszstraat 15 tel. 026 848 63 38. werkgroeplid

Contactgegevens

dhr. J.A. van den Berg, J.P. Coenstraat 17, tel. 026 495 23 68