In onze kerk is een nieuwe (vernieuwde) liturgiecommissie van start gegaan. Zij hebben het plan opgevat om voortaan in de kerkdiensten gebruik te gaan maken van lectoren, oftewel van mensen die goed kunnen voorlezen. Dat kan zijn een lezing uit de Bijbel, een lied uit het Liedboek of een gedicht. Onze ervaring in de afgelopen coronatijd is, dat het (ook op het scherm) boeiend en iets levendiger is om met meer gemeenteleden aan een dienst mee te werken. De kerkenraad heeft ingestemd met ons plan en zo zijn we nu op zoek naar vrijwilligers.

Wie wil er meedoen?  Een aantal vrouwen hebben zich al aangemeld. Daar zijn we uiteraard heel blij mee, maar wellicht zijn er ook nog wel wat mannen en jongeren, die mee willen doen. We nodigen je uit om te reageren!

In principe mag iedereen die zich opgeeft meedoen. Wel verwachten we van je, dat je een korte training volgt waar we in januari mee willen starten.

Meld je aan bij Jan Willem Overvliet via e-mail predikant@dorpskerkrheden.nl of telefoonnummer (06) 55 07 92 77) of bij Kari van Hoytema, telefoonnummer (026) 495 30 87.