De voorbereidingen voor de zomeropenstellingen zijn in volle gang. Vanaf 15 juli tot aan het Dorpsfeest op 7 oktober willen we de Dorpskerk openstellen op de zaterdagen van 11 uur tot 3 uur. Tijdens deze dagen kan iedere bezoeker genieten van een mooie foto expositie. Onze jonge dorpsgenoot Sem Scheerder zal een deel van zijn werk exposeren in het koor van de kerk. Op zaterdag 8 juli wordt de expositie geopend.

Tijdens de Open Monumentendag op 9 september zal er een bijzonder programma zijn in de Dorpskerk. In de ochtend verzorgt Marjon Weijzen een bijzonder Schrijf- en vertelprogramma over het thema “Wortelen in Rheden” zie de flyer hieronder. In de middag zullen er optredens zijn van een vrouwenkoor. En ’s avonds verzorgt piet Cnossen een orgelconcert.

Tijdens het Dorpsfeest op 7 oktober in het kader van 450 jaar Rheden zullen er in en om de Dorpskerk tal van activiteiten georganiseerd worden. Aan het programma wordt nog volop gesleuteld maar uit wat er al van bekend is kan geconcludeerd worden dat dit heel bijzonder gaat worden. Via deze website en andere kanalen wordt u op de hoogte gehouden.

Zonder inzet van vrijwilligers gaat dit alles niet lukken. Er is gelukkig al een aantal mensen dat bereid is tijdens de openstellingen als gastvrouw -heer te willen meewerken. Maar dat is nog niet voldoenden. Dus als u ook een keer op een zaterdag wilt helpen, laat het dan s.v.p. even weten via cvk@dorpskerkrheden.nl of bel even 06 53391846

klik hier voor meer informatie over het project “Wortelen in Rheden”