Zondag  22 november gedenken we tijdens de kerkdienst de mensen die ons lief waren en in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zij gingen ons voor in leven en sterven, verbonden met de Rhedense Dorpskerkgemeenschap. We noemen hun namen en steken voor ieder van hen een kaarsje aan. Gewoonlijk worden de nabestaanden uitgenodigd om tijdens deze dienst aanwezig te zijn.

Dit jaar is het helaas niet mogelijk om alle nabestaanden de kerkdienst bij te laten wonen. Daarom is besloten om de kerk na de dienst tot 13.00 uur open te houden. Iedereen kan dan van de gelegenheid gebruik maken om zelf een kaars aan te steken voor een dierbare die afgelopen jaar of eerder is overleden. Ds. Jan Willem Overvliet en enkele ambtsdragers zullen dan in de kerk aanwezig zijn.

U bent van harte uitgenodigd.

Als u de dienst wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Omdat we niet meer dan 30 bezoekers mogen ontvangen is het juist nu belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt.