Erediensten

U kunt onze erediensten hier online volgen. De liturgie voor deze online erediensten kunt u minimaal een dag van te voren vinden bij de uitgelichte berichten.
Wilt u een eredienst in de kerk bijwonen? Vanwege het beperkte aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk, dit kan via het aanmeldformulier. Ook zijn er regels opgesteld voor het bezoeken van een eredienst voor uw eigen veiligheid en die van anderen, deze leest u hier.

Elke zondag wordt er om 10 uur een eredienst gehouden. Gedurende een gedeelte van de eredienst is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd op de eerste en derde zondagen van de maand en bij bijzondere diensten. Tijdens deze diensten is er alleen bij bijzondere diensten voor de allerkleinsten kinderoppas en het Jonkvrouwe Brantsen Centrum.

Elke eerste zondag  van de maand en bij bijzondere  diensten drinken we na afloop met elkaar een kopje koffie of thee, voor de kinderen is er limonade.

De zondagse erediensten worden, voor hen die de diensten niet bij kunnen wonen, opgenomen op een DVD. Zij kunnen op deze manier de dienst later in de week bekijken en beluisteren.

De Dorpskerk is voorzien van een ringleiding. Hierdoor kunnen bezoekers met een hoorbeperking hun gehoortoestel optimaal gebruiken. De ringleiding bevindt zich in het gedeelte binnen de grote pilaren.

Autovervoer

Als u moeilijk ter been bent en u wilt kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten bezoeken, kunt voor vervoer bellen naar Lineke van Beek, telefoonnummer 026 – 495 28 51.

Lees verder

Bijzondere diensten

Naast de reguliere diensten worden er ook bijzondere diensten gehouden. Zij hebben een speciaal karakter en benadrukken een bepaald aspect van ons kerk-zijn. Dit zijn de diensten waarin bijvoorbeeld kinderen worden gedoopt, Belijdenis van het geloof wordt afgelegd of het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Doopdiensten

Ouders/verzorgers die hun kinderen willen laten dopen kunnen daarvoor contact op nemen met hun wijkouderling en/of predikant. De data van de doopdiensten zijn te vinden op de website en worden in het kerkblad Ontmoeting vermeld.

 

Avondmaalsdiensten

Het Heilig Avondmaal wordt éénmaal per twee maanden gevierd.
Voor hen die niet naar de kerk kunnen gaan is er gelegenheid tot viering aan huis.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de secretaris van de Diakonie.

 

Diensten voor jong en oud

De leef- en geloofswereld van kinderen in de basisschool-leeftijd staat in deze viering centraal. Op creatieve wijze wordt vorm gegeven aan een bijbels thema. Ouders-kinderen-school-kindernevendienst dragen hun steentje bij.