Erediensten

Elke zondag wordt er om 10 uur een eredienst gehouden. Gedurende een gedeelte van de eredienst is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd op de eerste en derde zondagen van de maand en bij bijzondere diensten. Tijdens deze diensten is er alleen bij bijzondere diensten voor de allerkleinsten kinderoppas en het Jonkvrouwe Brantsen Centrum.

Elke eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten drinken we na afloop met elkaar een kopje koffie of thee, voor de kinderen is er limonade.

De zondagse erediensten worden online uitgezonden voor hen die de diensten niet bij kunnen wonen, zie de knop aan de rechterkant van deze pagina. Zij kunnen op deze manier de dienst gelijk of later in de week bekijken en beluisteren. De liturgie is te vinden in het Weekbericht, deze is minimaal een dag van te voren te vinden op de website. Als u het Weekbericht iedere week wilt ontvangen in uw mailbox, stuurt u dan een bericht naar weekbericht@dorpskerkrheden.nl.

De Dorpskerk is voorzien van een ringleiding. Hierdoor kunnen bezoekers met een hoorbeperking hun gehoortoestel optimaal gebruiken. De ringleiding bevindt zich in het gedeelte binnen de grote pilaren.

Autovervoer

Als u moeilijk ter been bent en u wilt kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten bezoeken, kunt voor vervoer bellen naar Lineke van Beek, telefoonnummer 026 – 495 28 51.

Lees verder

Bijzondere diensten

Naast de reguliere diensten worden er ook bijzondere diensten gehouden. Zij hebben een speciaal karakter en benadrukken een bepaald aspect van ons kerk-zijn. Dit zijn de diensten waarin bijvoorbeeld kinderen worden gedoopt, Belijdenis van het geloof wordt afgelegd of het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Doopdiensten

Ouders/verzorgers die hun kinderen willen laten dopen kunnen daarvoor contact op nemen met hun wijkouderling en/of predikant. De data van de doopdiensten zijn te vinden op de website en worden in het kerkblad Ontmoeting vermeld.

 

Avondmaalsdiensten

Het Heilig Avondmaal wordt éénmaal per twee maanden gevierd.
Voor hen die niet naar de kerk kunnen gaan is er gelegenheid tot viering aan huis.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de secretaris van de Diakonie.

 

Diensten voor jong en oud

De leef- en geloofswereld van kinderen in de basisschool-leeftijd staat in deze viering centraal. Op creatieve wijze wordt vorm gegeven aan een bijbels thema. Ouders-kinderen-school-kindernevendienst dragen hun steentje bij.