Erediensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een eredienst.

In verband met de naderende fusie worden de diensten in Rheden en Ellecom – De Steeg steeds meer gezamenlijk gehouden. Dat gebeurt volgens onderstaand schema:
In het najaar van 2023 worden alle diensten gelijktijdig op twee locaties gehouden. Vanaf januari 2024 tot de fusie op 19 mei zijn er elke maand twee diensten gezamenlijk en twee gescheiden. De gezamenlijke diensten worden zowel in Rheden als in Ellecom en De Steeg gehouden. Na de fusie worden alle diensten gezamenlijk gehouden met als regel op de tweede en vijfde zondag in Ellecom of De Steeg, de andere in Rheden.

De gemeentezang wordt begeleid door goede organisten en dikwijls ondersteund door een cantorij. Daarnaast wordt het op prijs gesteld wanneer gemeenteleden vocaal of instrumentaal een bijdrage willen leveren aan onze vieringen. Dus: zing je graag of bespeel je een instrument, neem dan contact op met ds. Jan Willem Overvliet via predikant@dorpskerkrheden.nl.

In onze diensten maken we gebruik van lectoren, die de Schriftlezingen doen. Zij hebben hiervoor ook een speciale trainingsavond gevolgd. Wil je ook lector worden? Geef het door aan de predikant. Het is een mooie manier om betrokken te zijn bij de vieringen en de woorden uit de Bijbel intenser tot je door te laten dringen.

Elke eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten drinken we na afloop met elkaar een kopje koffie of thee, voor de kinderen is er limonade.

De zondagse erediensten worden online uitgezonden voor hen die de diensten niet bij kunnen wonen, zie de knop aan de rechterkant van deze pagina. Zij kunnen op deze manier de dienst gelijk of later in de week bekijken en beluisteren. De liturgie is te vinden in het Weekbericht, deze is minimaal een dag van te voren te vinden op de website. Als u het Weekbericht iedere week wilt ontvangen in uw mailbox, stuurt u dan een bericht naar weekbericht@dorpskerkrheden.nl.

De Dorpskerk is voorzien van een ringleiding. Hierdoor kunnen bezoekers met een hoorbeperking hun gehoortoestel optimaal gebruiken. De ringleiding bevindt zich in het gedeelte binnen de grote pilaren.

Kinderkerk en oppas

Er staan geen oppasdiensten ingepland. Wilt u uw kindje onder de vier jaar met een bijzondere dienst (Pasen, Kerst, dopen) meenemen naar de kerk, geef dit dan aan bij de dominee of de ouderling van dienst.

Ook zijn er geen ingeplande kindernevendiensten meer. Tijdens de kerkelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) en bijzondere vieringen zal er wel kinderkerk (voorheen kindernevendienst) zijn.

Autovervoer

Als u moeilijk ter been bent en u wilt kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten bezoeken, kunt voor vervoer bellen naar Lineke van Beek, telefoonnummer 026 – 495 28 51.

Lees verder

Bijzondere diensten

Naast de reguliere diensten worden er ook bijzondere diensten gehouden. Zij hebben een speciaal karakter en benadrukken een bepaald aspect van ons kerk-zijn. Dit zijn de diensten waarin bijvoorbeeld kinderen worden gedoopt, Belijdenis van het geloof wordt afgelegd of het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Doopdiensten en belijdenis

Ouders/verzorgers die hun kinderen willen laten dopen of volwassenen die gedoopt willen worden of belijdenis willen doen, kunnen daarvoor contact op nemen met de predikant.

Avondmaalsdiensten

Het Heilig Avondmaal wordt éénmaal per twee maanden gevierd.
Voor hen die niet naar de kerk kunnen gaan is er gelegenheid tot viering aan huis.
Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de secretaris van de Diakonie.

 

Anders dan anders vieringen

Een ‘Anders dan anders viering’ is precies zoals de naam doet vermoeden: dit uur op zondagmorgen is anders dan anders, want de traditionele liturgie wordt helemaal losgelaten. Er is speciale aandacht voor de kinderen, zij zijn van harte welkom met hun ouders, grootouders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen.