Diaconie

De diaconie ondersteunt mensen in nood binnen en ook buiten de geloofsgemeenschap. Zij doet dit door onder meer de volgende activiteiten:

  • Incidenteel verlenen wij, doorgaans op verzoek c.q. advies van pastoraal medewerker, predikant of medewerker van de sociale dienst van de gemeente, noodhulp aan inwoners van het dorp Rheden.
  • De opbrengsten van de wekelijkse collecte tijdens de kerkdiensten zijn bestemd voor instellingen uit de regio, landelijk opererende instellingen of organisaties wereldwijd, waarbij wij aansluiten bij het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
  • Samen met de diaconie van onze buurgemeente Ellecom-De Steeg hebben wij een ZWO-commissie, die elke twee jaar een project ‘adopteert’, dat gedurende deze periode wordt ondersteund. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
  • Jaarlijks wordt een kerstmarkt in de Dorpskerk georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project t.b.v. kinderen, waarbij elk jaar een project gekozen wordt in een ander werelddeel.
  • Inwoners van het dorp Rheden, die gebruik maken van de voedselbank, krijgen medio december een enveloppe met waardebonnen van de plaatselijke supermarkten, zodat zij voor de feestdagen wat extra’s kunnen kopen.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Kari van Hoytema via telefoonnummer 026  4953087 of via
e-mailadres diaconie@dorpskerkrheden.nl.

Samenstelling van het college van diakenen :

Jan de Bes voorzitter 026 495 37 80
Kari van Hoytema secretaris 026 495 30 87
Roel Keizer diaken 026 495 32 84

 

Lopende projecten in het seizoen 2019 – 2020

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

Lees verder

ZWO-project

Lees verder