Diaconie

De diaconie ondersteunt mensen in nood binnen en ook buiten de geloofsgemeenschap. Zij doet dit door onder meer de volgende activiteiten:

  • Incidenteel verlenen wij, doorgaans op verzoek/advies van een pastoraal medewerker, predikant of medewerker van de sociale dienst van de gemeente, noodhulp aan inwoners van het dorp Rheden.
  • De opbrengsten van de wekelijkse collecte tijdens de kerkdiensten zijn bestemd voor instellingen uit de regio, landelijk opererende instellingen of organisaties wereldwijd, waarbij wij aansluiten bij het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
  • Samen met de diaconie van onze buurgemeente Ellecom-De Steeg hebben wij een ZWO-commissie, die elke twee jaar een project ‘adopteert’, dat gedurende deze periode wordt ondersteund. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor collecteren wij regelmatig. De ZWO-commissie valt onder de financiële verantwoording van de Diaconie.
  • Jaarlijks wordt een kerstmarkt in de Dorpskerk georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project ten behoeve van kinderen, waarbij elk jaar een project gekozen wordt in een ander werelddeel.
  • Inwoners van het dorp Rheden, die gebruik maken van de voedselbank, krijgen medio december een envelop met waardebonnen van de plaatselijke supermarkten, zodat zij voor de feestdagen wat extra’s kunnen kopen.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Chris Duisterwinkel via telefoonnummer 026 84 48 060 of via e-mailadres diaconie@dorpskerkrheden.nl.

Samenstelling van het college van diakenen:

Jan de Bes voorzitter 06 53 72 35 89
Chris Duisterwinkel diaken
ZWO-commissie
026 844 80 60

Bankrekeningnummers:

Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden NL32 RABO 0355 2003 84
Werkgroep ZWO
(gelijk aan bankrekening diaconie)
NL32 RABO 0355 2003 84
onder vermelding van ZWO

Klik hier voor de ANBI gegevens, de jaarrekening en de begroting.

Lopende projecten:

ZWO-project

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra, Ghana.

Lees verder

Regionale projecten

De diaconie ondersteunt diverse projecten en instellingen. Hiervoor wordt regelmatig gecollecteerd.

Lees verder

Kerstmarkt 2022

De jaarlijkse kerstmarkt in de Dorpskerk is een geweldig hoogtepunt in de kerstviering van ons dorp. De opbrengst van de markt is traditiegetrouw bestemd voor een project om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren.

Dit jaar is de opbrengst bestemd voor een project van Kerk in Actie in Zuid Afrika: Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria.

Lees verder