Diaconie

De diaconie ondersteunt mensen in nood binnen en ook buiten de geloofsgemeenschap. Zij doet dit door onder meer de volgende activiteiten:

  • Incidenteel verlenen wij, doorgaans op verzoek c.q. advies van pastoraal medewerker, predikant of medewerker van de sociale dienst van de gemeente, noodhulp aan inwoners van het dorp Rheden.
  • De opbrengsten van de wekelijkse collecte tijdens de kerkdiensten zijn bestemd voor instellingen uit de regio, landelijk opererende instellingen of organisaties wereldwijd, waarbij wij aansluiten bij het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
  • Samen met de diaconie van onze buurgemeente Ellecom-De Steeg hebben wij een ZWO-commissie, die elke twee jaar een project ‘adopteert’, dat gedurende deze periode wordt ondersteund. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor collecteren wij regelmatig. De ZWO-commissie valt onder de financiële verantwoording van de Diaconie.
  • Jaarlijks wordt een kerstmarkt in de Dorpskerk georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project ten behoeve van kinderen, waarbij elk jaar een project gekozen wordt in een ander werelddeel.
  • Inwoners van het dorp Rheden, die gebruik maken van de voedselbank, krijgen medio december een envelop met waardebonnen van de plaatselijke supermarkten, zodat zij voor de feestdagen wat extra’s kunnen kopen.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Kari van Hoytema via telefoonnummer 026  4953087 of via e-mailadres diaconie@dorpskerkrheden.nl.

Samenstelling van het college van diakenen :

Jan de Bes voorzitter 026 495 37 80
Kari van Hoytema secretaris 026 495 30 87
Chris Duisterwinkel diaken 026 844 80 60
     
Wim Heitman ZWO-commissie 026 495 35 25

 

Lopende projecten:

ZWO-project

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra, Ghana.

Lees verder

Regionale projecten

De diaconie ondersteunt diverse projecten en instellingen. Hiervoor wordt regelmatig gecollecteerd.

Lees verder

Kerstmarkt 2020

De opbrengst van de kerstmarkt zal dit jaar gaan naar kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika.

Helaas hebben wij moeten besluiten de kerstmarkt niet door te laten gaan vanwege de cona maatregelen. 

onderzocht wordt of een alternatief kan worden georganiseerd. Zodra hierover meer bekend is wordt dit op de website vermeld.  

Lees verder