ZWO-project

We hebben besloten om het Kerk in Actie project Opvang voor straatkinderen in Yogyakarta te ondersteunen.

In Yogyakarta in Indonesië leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties.

Dreamhouse is opgezet door Komunitas Shine Indonesia in Jakarta in 1995. De oprichters waren voornamelijk studenten van de universiteit van Indonesië in Depok. Ze organiseerden bijbelstudies en kerkdiensten voor mensen die in arme wijken woonden. Naderhand breidden de diensten van de organisatie zich uit naar andere steden zoals Yogyakarta en Surabaya.

De organisatie was van oorsprong christelijk, maar stelt zich open voor iedereen en werkt samen met mensen van andere religies. Zij ondersteunt kinderen op grond van wat ze nodig hebben, ongeacht hun geloof. Dreamhouse richt zich met name op de ontwortelde en dakloze straatkinderen, die op straat wonen en aan hun lot worden overgelaten.

Wij zullen ons voor een half jaar verbinden aan dit project. Daarna vindt een evaluatie plaats. De ondersteuning start met terugwerkende kracht vanaf augustus j.l.

In  Ontmoeting zullen we u op de hoogte houden van dit mooie project.