ZWO-project

Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra, Ghana

In Accra – de hoofdstad van Ghana – leven ongeveer 25.000 kinderen op straat. Veel van deze kinderen zijn de armoede, droogte, kinderarbeid of (huiselijk) geweld in het noorden van Ghana ontvlucht en zo op straat in Accra terecht gekomen.
De organisatie AG Care vangt in het opvangcentrum Lifeline jaarlijks zo’n honderd straatmeisjes op. Jonge meisjes kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen en worden gestimuleerd terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met deze meisjes bezig.
De ZWO-commissie van Rheden en Ellecom-De Steeg heeft zich voor 2 jaar, 2019 en 2020, verbonden aan dit project. Rheden steunt dit project jaarlijks met € 1.500 en Ellecom-De Steeg steunt dit project met € 750.
Wij hopen dat we ook in 2020 op uw steun voor dit project mogen rekenen!

Op de website van Kerk in Actie kunt u meer informatie vinden.