Organisatie

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de kerk wordt gevormd door:

  • Jan de Bes (preases), tel. 026 495 37 80
  • Johan Meurs (scriba), tel. 026 495 43 20

Het moderamen van de kerk wordt gevormd door het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitters van de Colleges en de voorzitter van de Centrale Jeugdraad.

Colleges en pastorale teams

De kerkelijke organisatie van de Dorpskerkgemeenschap Rheden wordt gevormd door een aantal colleges.

Dat zijn:

De colleges vormen tezamen met de predikant(en) de kerkenraad.

Binnen de colleges zijn jeugdambtsdragers werkzaam die deel uitmaken van de centrale jeugdraad. Deze raad is belast met de werkzaamheden rond de jeugd binnen de kerkgemeenschap.  De jeugdambtsdragers (jeugdouderlingen en jeugddiakenen) zijn speciaal aangesteld voor jongeren in de leeftijdscategorie tot 25 jaar.

Daarnaast zijn er de pastorale teams die uit vrijwilligers en ambtsdragers bestaan. Zij verzorgen veel van de contacten binnen onze kerk.

Bankrekeningen & ANBI

Is de Dorpskerk u dierbaar en wilt u ons financieel steunen? Wilt u weten hoe u uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte?

Lees verder

Collectebonnen

In onze kerk kunt u collectebonnen gebruiken.

Lees verder

Predikant

In september 2020 zal Jan Willem Overvliet bevestigd worden als predikant van onze kerk.

Ontmoeting

Ontmoeting is het maandelijkse magazine waarin u leest over kerkdiensten, het gemeentenieuws, de activiteiten verslagen van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschap. Ook staan er inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, evenals een column en puzzel. Lees verder

Word jij  ook vrijwilliger?

Veel mensen zijn actief in onze kerkgemeenschap en dat doen zij met plezier. Wil je ook iets voor de kerk doen,  klik dan hier voor alle mogelijkheden.

Uit de kerkenraad

In de vergaderingen van de kerkenraad worden alle actuele en beleidsmatige zaken besproken.

Lees hier het laatste verslag van de kerkenraad