Ontmoeting

Ontmoeting is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeente Rheden en van de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg.

In dit magazine leest u over kerkdiensten, het gemeentenieuws en de activiteiten van de komende maand. Regelmatig wordt ook verslag gedaan van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschappen, vaak voorzien van foto’s. Er staan in het blad inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, evenals columns en een puzzel. Overleden gemeenteleden worden in een aparte rubriek herdacht. Verder wordt financiële informatie gegeven, zoals opbrengsten van collectes en giften, begrotingen en jaarrekening van de kerken en diaconieën.

Het blad verschijnt tienmaal per jaar. In de maanden juli en augustus en rond de jaarwisseling verschijnen gecombineerde nummers. 

Redactie
De redactieleden van Ontmoeting zijn: Ria Hulsman, Ineke van Huissteden, Carla Bergervoet, Hans Hofenk en Hilda van Rijssen.
Vaste rubrieken worden verzorgd door Susanna Kamminga en Truus Havinga (beiden in de redactieraad), Jessie Bergervoet en Marret Uijl.
Eindredacteur: Ineke van Huissteden.

Abonnement
De abonnementsprijs van Ontmoeting bedraagt € 18,50 per jaar.
Een digitaal abonnement (PDF) bedraagt € 12,50 per jaar.
Wilt u een abonnement op Ontmoeting of heeft u een vraag over uw abonnement? Neemt u dan contact op met Loes Kooy, tel. (026) 495 55 45.
De contactpersoon voor de bezorging is George Prins.

Kopij
Hebt u kopij voor Ontmoeting? Dan deze graag digitaal aanleveren via het e-mailadres ontmoeting.rheden@gmail.com.
In het rooster hiernaast staan de verschijningsdata van Ontmoeting. De daarbij behorende deadlines voor aanlevering van kopij zijn op de genoemde data om 18.00 uur.