Ontmoeting

Ontmoeting is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeente Rheden en van de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg.

In dit magazine leest u over kerkdiensten, het gemeentenieuws en de activiteiten van de komende maand. Regelmatig wordt ook verslag gedaan van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschappen, vaak voorzien van foto’s. Er staan in het blad inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, evenals een maandelijkse column en puzzel. Overleden gemeenteleden worden in een aparte rubriek herdacht. Verder wordt financiële informatie gegeven, zoals opbrengsten van collectes en giften, begrotingen en jaarrekening van de kerken en diaconieën.

Het blad verschijnt tienmaal per jaar. In de maanden juli en augustus en rond de jaarwisseling verschijnen gecombineerde nummers. 

Redactie
De redactieleden van Ontmoeting zijn: Ria Hulsman, Ineke van Huissteden, Bert Bomer en Freek Vos.
De Redactieraad, waarvan de leden enkele vaste rubrieken verzorgen, bestaat uit Susanna Kamminga, Truus Havinga, Bep Meerburg, Jan ter Avest en Hans Hofenk.
Eindredacteur: Ineke van Huissteden.

Abonnementen
De abonnementsprijs van Ontmoeting bedraagt € 18,50 per jaar.
Een digitaal abonnement (PDF) bedraagt € 12,50 per jaar.
Wilt u een abonnement op Ontmoeting of heeft u een vraag over uw abonnement? Neemt u dan contact op met Loes Kooy,
tel. 026 495 55 45.
De contactpersoon voor de bezorging is George Prins.

Kopij
Hebt u kopij voor Ontmoeting? Dan deze graag digitaal aanleveren via het e-mailadres ontmoeting.rheden@gmail.com.

Inleverdata van kopij:

Verschijningsdatum kerkblad:       Sluitingsdatum inlevering kopij: 
4 sep – 25 sep 2022 24 aug 2022
2 okt – 30 okt 2022 21 sep 2022
6 nov – 4 dec 2022 26 okt 2022
12 dec 2022 – 16 jan 2023 30 nov 2022
22 jan – 26 feb 2023 11 jan 2023
5 mrt – 26 mrt 2023 22 feb 2023
2 apr – 30 apr 2023 22 mrt 2023
7 mei – 4 jun 2023 26 apr 2023
11 jun – 2 jul 2023 31 mei 2023
9 jul – 27 aug 2023 28 jun 2023