Ontmoeting

Ontmoeting is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeente Rheden en van de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg.

In dit magazine leest u over kerkdiensten, het gemeentenieuws en de activiteiten van de komende maand. Regelmatig wordt ook verslag gedaan van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschappen, vaak voorzien van foto’s. Er staan in het blad inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, evenals een maandelijkse column en puzzel. Overleden gemeenteleden worden in een aparte rubriek herdacht. Verder wordt financiële informatie gegeven, zoals opbrengsten van collectes en giften, begrotingen en jaarrekening van de kerken en diaconieën.

Het blad verschijnt tienmaal per jaar. In de maanden juli en augustus en rond de jaarwisseling verschijnen gecombineerde nummers. 

Redactie
De redactieleden van Ontmoeting zijn: Ria Hulsman, Ineke van Huissteden, Bert Bomer en Freek Vos.
De Redactieraad, waarvan de leden enkele vaste rubrieken verzorgen, bestaat uit Susanna Kamminga, Truus Havinga, Bep Meerburg, Jan ter Avest en Hans Hofenk.
Eindredacteur: Ineke van Huissteden.

Abonnementen
De abonnementsprijs van Ontmoeting bedraagt € 18,50 per jaar.
Een digitaal abonnement (PDF) bedraagt € 12,50 per jaar.
Wilt u een abonnement op Ontmoeting of heeft u een vraag over uw abonnement? Neemt u dan contact op met Loes Kooy,
tel. 026 495 55 45.
De contactpersoon voor de bezorging is George Prins.

Kopij
Hebt u kopij voor Ontmoeting? Dan deze graag digitaal aanleveren via het e-mailadres ontmoeting.rheden@gmail.com.

Inleverdata van kopij:

Verschijningsdatum kerkblad:       Sluitingsdatum inlevering kopij: 
30 aug – 5 sep 2021 25 aug 2021
27 sep – 3 okt 2021 22 sep 2021
1 – 7 nov 2021 27 okt 2021
6 – 12 dec 2021 1 dec 2021
17 – 23 jan 2022 12 jan 2022
28 feb – 6 mrt 2022 23 feb 2022
28 mrt – 3 apr 2022 23 mrt 2022
25 apr – 1 mei 2022 20 apr 2022
30 mei – 5 jun 2022 25 mei 2022
4 – 10 jul 2022 29 jun 2022