Ontmoeting

Ontmoeting is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeente Rheden en van de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg.

In dit magazine leest u over kerkdiensten, het gemeentenieuws en de activiteiten van de komende maand. Regelmatig wordt ook verslag gedaan van recente gebeurtenissen binnen de kerkgemeenschappen, vaak voorzien van foto’s. Er staan in het blad inhoudelijke artikelen over geloof en maatschappij, evenals een maandelijkse column en puzzel. Overleden gemeenteleden worden in een aparte rubriek herdacht. Verder wordt financiële informatie gegeven, zoals opbrengsten van collectes en giften, begrotingen en jaarrekening van de kerken en diaconieën.

Het blad verschijnt tienmaal per jaar. In de maanden juli en augustus en rond de jaarwisseling verschijnen gecombineerde nummers. 

Redactie
De redactieleden van Ontmoeting zijn: Ria Hulsman, Ineke van Huissteden, Bert Bomer en Freek Vos.
De Redactieraad, waarvan de leden enkele vaste rubrieken verzorgen, bestaat uit Susanna Kamminga, Truus Havinga, Bep Meerburg, Jan ter Avest en Hans Hofenk.
Eindredacteur: Ineke van Huissteden.

Abonnementen
De abonnementsprijs van Ontmoeting bedraagt € 18,50 per jaar.
Een digitaal abonnement (PDF) bedraagt € 12,50 per jaar.
Wilt u een abonnement op Ontmoeting of heeft u een vraag over uw abonnement? Neemt u dan contact op met Loes Kooy,
tel. 026 495 55 45.
De contactpersoon voor de bezorging is Cor Kelderman, tel. 026 495 51 70.

Kopij
Hebt u kopij voor Ontmoeting? Dan deze graag digitaal aanleveren via het e-mailadres ontmoeting.rheden@gmail.com.

Inleverdata van kopij:

Verschijningsdatum kerkblad:       Sluitingsdatum inlevering kopij: 
31 aug – 6 sep 2020 26 aug 2020
28 sep – 4 okt 2020 23 sep 2020
2 – 8 nov 2020 28 okt 2020
7 – 13 dec 2020 2 dec 2020
18 – 24 jan 2021 13 jan 2021
1 – 7 mrt 2021 24 feb 2021
29 mrt – 4 apr 2021 24 mrt 2021
26 apr – 2 mei 2021 21 apr 2021
24 – 30 mei 2021 19 mei 2021
28 jun – 4 jul 2021 23 jun 2021