Wie zijn wij?

De Dorpskerkgemeenschap Rheden wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, die met beide benen in de wereld van vandaag staat. We vinden op zondag en door de week inspiratie in de woorden en verhalen van het oude boek, de Bijbel, en ontdekken telkens weer hoe nieuw die woorden zijn.

We willen een geloofsgemeenschap zijn die ruimte biedt voor een ieder met zijn of haar geloofsverhaal. Wij willen van waarde zijn voor onze leden en ook voor onze dorpsgenoten.

Naast de kerkdiensten op zondagmorgen organiseren wij bijzondere diensten en worden er kringen catechesegroepen, leerhuizen en toerustingsbijeenkomsten gehouden. Zo willen we op diverse manieren mensen mogelijkheden bieden deel te nemen en mee te doen. Al onze activiteiten staan open voor leden en niet leden van onze geloofsgemeenschap.

Wij willen open staan voor wat er om ons heen gebeurt dichtbij en ver weg. Zowel als geloofsgemeenschap als individueel voelen wij ons verbonden met organisaties die opkomen tegen onrecht, onderdrukking en discriminatie zoals ZWO, Amnesty International, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Milieuorganisaties en Wereldwinkel. Veel leden zijn als vrijwilliger actief in deze en soortgelijke organisaties.

De Dorpskerk (en ook het Jonkvrouw Brantsencentrum) zijn geclassificeerd als fairtrade kerk.

Lees verder