Word jij ook vrijwilliger?

Veel mensen zijn actief in onze kerkgemeenschap en dat doen zij met plezier. Het is ook mooi om met elkaar bezig te zijn en van alles te organiseren of om te zien naar mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of om met elkaar te zorgen dat de tuin rond de kerk er goed bij ligt of met iets heel anders bezig te zijn. Het is niet alleen mooi werk, je krijgt er ook veel voor terug, namelijk gezelligheid en sociale contacten. Wil je iets anders doen dan de onderstaande vacatures? Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Kees van den Haak, tel. 06 53391846.

Medewerkers concerten

Bij de maandelijkse concerten in de dorpskerk kunnen we nog mensen gebruiken die af en toe willen helpen met het schenken van de koffie, uitdelen van programmablaadjes of helpen bij de geldinzameling. Wil je hierbij helpen, neem dan contact op met Wilma ter Horst, tel. 026 3644469.

Kerkrentmeesters

Voor een aantal mensen, die al jaren actief zijn komt het moment er aan om een stapje terug te doen en even niets of in ieder geval iets minder voor de kerk te doen. Zo gaan we in september afscheid nemen van twee kerkrentmeesters en zijn we op zoek naar leden die hen willen vervangen.
Wat doen de kerkrentmeesters? Zij zorgen voor de Dorpskerk en het JBC, voor de financiële zaken, de actie kerkbalans, zij overleggen regelmatig met de kosters, de organisten en de cantor. Daarnaast leveren we vanuit het College van kerkrentmeesters onze bijdrage aan de website en aan de culturele activiteiten. Dit zijn de belangrijkste taken. Er komt nog wel meer bij kijken  en daarom kunnen we niet zonder nieuwe mensen.  Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Kees van den Haak via telefoonnummer 06 533 918 46.

Pastorale medewerkers

‘Omzien naar elkaar’ is een van de belangrijke functies van het met elkaar gemeente zijn. Op bezoek gaan bij gemeenteleden voor wie een bezoekje vanuit de kerk heel fijn is, omdat ze zelf niet meer overal naar toe kunnen vanwege hun leeftijd of gezondheid. Het is mooi om zo aandacht aan elkaar te schenken. Natuurlijk vraagt het wat tijd, maar dat is zeker geen verloren tijd. Voor het komend seizoen zouden we heel graag de pastorale teams willen versterken, ook al omdat door overlijden en wegens andere oorzaken er wat mensen zijn afgevallen. Wie hier meer over wil weten, kan contact opnemen met Rients Stielstra, tel. 026 4954958.

Medewerkers openstelling op zaterdag

Heel graag zouden we de Dorpskerk weer een aantal zaterdagen willen openstellen voor het publiek. Van veel kanten horen we dat mensen het jammer vinden dat dit nu niet gebeurt en dat het zo fijn zou zijn om dat toch weer te doen. Ook hebben we al een aanbod van iemand die tekeningen wil exposeren, deze tekeningen komen uit het bezit van de familie Brantsen. Hoe mooi zou het zijn deze te exposeren in het koor onder het glas in lood raam dat door dezelfde familie is geschonken. We willen dit graag maar hebben daarvoor wel vrijwilligers nodig die bereid zijn een keer op zaterdag van 11 uur tot maximaal 4 uur de bezoekers te ontvangen. Als je dat wel een keer zou willen doen, bel dan even met Wilma ter Horst 026 364 44 69 of met Kees van den Haak 06 533 918 46.