Zaterdag 17 december 2022 Dorpskerk Rheden van 10.00 uur – 15.00 uur.

de voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn in volle gang. De Kerstmarkt is een hoogtepunt in de kersttijd in ons dorp. Een evenement dat mensen samenbrengt en veel gezelligheid geeft. We hopen dat het in alle drukte van deze maand en midden in alle turbulentie en zorg in onze wereldwijde samenleving een goed en hoopvol teken mag zijn voor heel ons dorp.

Het biedt ons traditiegetrouw bovenal de mogelijkheid iets te betekenen voor mensen en speciaal voor kinderen. Zoals eerder gemeld is de opbrengst van de markt bestemd voor het project Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria”. Voor veel jongeren in deze stad is de toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af. Het project wordt uitgevoerd door de christelijke organisatie PEN. Ze is als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. De kinderen krijgen begeleiding bij huiswerk en examens. Leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. Ze worden geholpen tot ze op eigen benen kunnen staan. Op de markt is een vertegenwoordiger van Kerk In Actie aanwezig om verdere informatie over het project te geven.

Met het zicht op het grote feest op Kerst hopen we op deze kerstmarkt na twee jaar afwezigheid als vanouds weer een feestje van te maken. Diverse kramen met kerststukken, boeken, quilts, “grootmoederstijd” spullen, lekkernijen, speelgoed, kerstversieringen etc. Een tweetal verlotingen: kerststal en een quilt. De bekende kraam voor koffie, koek en andere lekkere dingen voor de inwendige mens. Speciaal voor de kinderen zijn er mogelijkheden voor koek versieren en wollen schaapjes maken.

Hebt u nog spulletjes voor de kerstmarkt?

  • De bloemengroep vraagt voor de mooie kerststukken, die wij weer willen maken of u in uw tuin hiervoor mooi groen wilt snoeien. Zoals; dennengroen, conifeer, pinus, cornus, grillige of gekleurde takken, klimop met bessen, skimnia, hulst of blad van de schoenlappers plant. De laatste jaren is er niet zoveel plantaardig materiaal aangeleverd. Zonder groen kunnen wij niet zoveel doen. Ook mooie schalen, potten of bakjes/mandjes zijn van harte welkom.

Zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur kunt u ze bij de Dorpskerk afgeven. Er zijn dan mensen van de bloemengroep aanwezig.

–        mooie nostalgische spulletjes uit grootmoeders tijd graag inleveren tot uiterlijk donderdag 15 december 20.00 uur bij Eva Heitman, De Del 13, tel. (026 – 495 3555).

–        kerstversieringen, kandelaars, kaarten, enz. graag brengen bij Kari van Hoytema, Europalaan 61, tel. (026 – 4953087).

–        hebt u nog mooie lapjes stof voor het maken van kleden door de Quiltgroep dan kunt u contact opnemen met Anneke Hazes, Oranjeweg 27H tel. (026 – 495 44 97).

–        hebt u een kerstpakket of een deel hiervan dat u wilt schenken aan de kraam van Annet Woerts? U kunt deze vrijdag 16 december vanaf 10.00 uur brengen bij de kerk.

–        compleet en gaaf (houten) speelgoed, puzzels en kinderboeken kunt u tot uiterlijk donderdag 15 december 20.00 uur brengen bij Eva Heitman, De Del 13, tel. (026 – 495 3555).

–        lekkernijen zoals jam ’s, chutneys, taart, cake, koek enz. kunt u in de kerk brengen op vrijdag 16 december van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Voor iets lekkers bij de koffie ontvangen we graag (zelfgebakken) appeltaart, cake of boterkoek. Een verzoek aan mensen die deze willen bakken en ter beschikking willen stellen; u kunt deze vrijdag 16 december a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur brengen in de kerk.

 Graag tot zaterdag 17 december a.s. van 10:00 uur tot 15:00 uur!