Regionale projecten

De diaconie ondersteunt diverse projecten en instellingen, waarvoor regelmatig gecollecteerd wordt. Hieronder zie je een overzicht.

Stichting De Instap

Stichting De Instap is een oecumenische stichting die zicht beroept op het woord van God en de Bijbelse opdracht tot het bezoeken van gevangenen. Oplopen met iemand die je (even) nodig heeft en die bij De Instap een tijdelijke ankerplaats vindt. Dit diaconaat wordt samen verricht met kerkvrijwilligers en taakspecialisten van De Instap.

Hart van Velp

René en Yolanda Derksen hebben zorgbedrijf Hart van Velp overgenomen. Zij zitten nu in hun nieuwe locatie aan Hoofdstraat 168. Hiermee werd een droom werkelijkheid. Het zorgbedrijf bestaat uit een reguliere cadeauwinkel, waar u terecht kunt voor prachtig kwaliteitsspeelgoed en originele cadeaus voor jong en oud. Achter in het pand is een gezellige huiskamer/atelier waar dagopvang geboden wordt aan mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Met respect voor ieders mogelijkheid worden de cliënten betrokken in de samenleving door werkzaamheden in de winkel en activiteiten vanuit de dagopvang. 

Jeugddorp De Glind

Jeugddorp De Glind is een dorp van 650 inwoners bij Barneveld. Honderdtwintig uit huis geplaatste kinderen vinden hier een veilig thuis. Het is een gewoon dorp met een kerk, een dorpscentrum, scholen en veel groen. Bijzonder wordt het als je weet dat een op de zes huishoudens kinderen opvangt. In de vijfentwintig gezinshuizen ervaren kinderen het gewone gezinsleven. Het Jeugddorp richt zich steeds meer op voogdijkinderen. Bij deze kinderen is de ouderlijke macht door de rechter beëindigd. Juist deze kinderen, waarbij de thuisbasis helemaal uit beeld is, hebben baat bij de opvang in de dorpsgemeenschap.

Stichting Kruispunt

Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt. Er is inloop met koffie van 10:00 tot 13:00 uur en van 16.30 tot 19:00 uur. Tijdens de middaginloop wordt er een maaltijd voor maximaal 40 mensen geserveerd. Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd, een goed gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks. Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.

Ga naar de website.

Hospice Rozenheuvel

Hospice Rozenheuvel in Rozendaal van het Leger des Heils is voor zeer ernstig zieke mensen, die zich in de laatste weken of maanden van hun leven bevinden en voor wie thuis (blijven) wonen geen optie meer is. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving (palliatieve zorg). Samen met een gast en zijn of haar naasten wordt gekeken hoe deze laatste weken/maanden zo prettig mogelijk ingevuld kunnen worden.

Choice 4 Life

Choice 4 Life biedt tijdelijke opvang aan tieners, jongeren en (jong)volwassenen die door een ongeplande zwangerschap voor bepaalde tijd niet in hun eigen leefomgeving kunnen verblijven. Ze hebben dan een huiselijke omgeving nodig om zich te hervinden en keuzes te maken, waarna ze zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe situatie. Doelstelling is dat een jonge moeder en haar kind een goede start hebben in het maatschappelijk leven. Daar horen een opleiding en het vinden van werk bij. De opvang wordt dan ook aangeboden totdat een van deze doelen is bereikt en de begeleiding duurt tot zo’n 2 jaar na de bevalling.

Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Inloophuis Dieren

Het Inloophuis Dieren biedt een huiskamer en een luisterend oor voor de zwakkere(n) in onze samenleving. Bezoekers kunnen dagelijks op vaste tijden terecht. Er wordt een luisterend oor geboden, desgevraagd wordt geadviseerd in bepaalde kwesties, dan wel doorverwezen of begeleid naar de juiste instanties. De bezoekers wordt gestimuleerd actief deel te nemen in de samenleving, zich zelf te ontplooien en bij te leren.

Ga naar de website.

Stichting De Boei

Stichting De Boei in Dieren vangt jongeren op van 18 jaar en ouder die acuut onderdak nodig hebben. Ze beschikken over één plek voor kortdurende opvang en drie plekken voor langduriger verblijf. Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van vast werk, huisvesting etc. Daarnaast wordt een maatschappelijk vangnet romdom de jongere gecreëerd.

Roosevelthuis

Het F.D. Roosevelthuis, nu Nieuw Hydepark, is van ons allemaal. 46 weken per jaar staan de deuren van Nieuw Hydepark in Doorn wijd open voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of hebben een beperking, waardoor ze er niet zelfstandig tussenuit kunnen. Veel mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genieten. Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op kunnen brengen, want de grootte van de portemonnee mag niet bepalend zijn voor rust en aandacht. 

Activiteiten Centrum Siza in Rheden

Het AC Siza heeft een gedeelde huisvesting met het Dorpshuis in Rheden. De deuren staat open voor alle mensen met een beperking. Dit kan hersenletsel zijn of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het AC Siza biedt dagbesteding aan waarbij het zinvol bezig zijn en het plezier hebben hoog in het vaandel staan. Er is een winkeltje waar je zelfgemaakte producten kunt kopen, maar er wordt ook gewerkt in opdracht, o.a. voor het Rijksmuseum waar mooie bekers voor gemaakt worden. De bekers die in Rheden gemaakt worden, kun je waarschijnlijk overal op de wereld terugvinden.