Centrale Jeugdraad

De Centrale Jeugdraad coördineert en stimuleert het jeugdwerk. Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jeugd tot en met 16 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld de jeugdsoos, de kindernevendienst en het jeugdkamp.

Overkoepelend orgaan voor de coördinatie van deze activiteiten is de Centrale Jeugdraad (CJR).
De CJR bestaat uit de jeugdambtsdragers en de afgevaardigden van de diverse activiteiten.
Er is een beleidsnota opgesteld waarin beleid en plannen zijn na te lezen.

Contactpersoon: Marije Verkerk-Prins, e-mail: jeugdraad@dorpskerkrheden.nl.