Centrale Jeugdraad

De Centrale Jeugdraad coördineert en stimuleert het jeugdwerk. Er worden activiteiten georganiseerd in de voorwaardenscheppende sfeer, om gemeenschapsvormend en geloofsopbouwend bezig te zijn.

Overkoepelend orgaan voor de coördinatie van deze activiteiten is de Centrale Jeugdraad (CJR).
De CJR bestaat uit de jeugdambtsdragers en de afgevaardigden van de diverse activiteiten.
Er is een beleidsnota opgesteld waarin beleid en plannen zijn na te lezen.

Contactpersoon: Marije Verkerk-Prins, tel. 026 848 63 38