College van Kerkrentmeesters

In opdracht van de kerkenraad draagt het College van kerkrentmeesters (CvK) zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden die niet diaconaal van aard zijn.

Het betreft:

 • Financiële zaken
  Het beheren van de financiën, verrichten van de financiële administratie, opstellen van de begroting en samenstellen van de jaarrekening en geldwerving
 • Organisatie
  Het meewerken aan de totstandkoming en het bewaken van het beleidsplan, het beheren van het ledenbestand en archiefbeheer. Tevens is het CvK de juridische vertegenwoordiger als rechtspersoon voor de Protestantse Gemeente Rheden
 • Personele aangelegenheden
 • Zorg dragen voor medewerkers die onder verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters werkzaamheden verrichten
 • Gebouwen & Outillage
  Beheer en onderhoud van de Dorpskerk, de orgels en het kerkelijk centrum “Jonkvrouwe Brantsen”.
 • Het beheer van de begraafplaats aan de Pinkelseweg is overgedragen aan een aparte stichting

Samenstelling  van het College van Kerkrentmeesters:

Kees van den Haak  voorzitter tel. 026 495 35 24  
Wijnand Jacobs penningmeester tel. 026 495 35 55  
Hans Ouwerkerk secretariaat tel. 026 4953196  
Marret Uijl  communicatie tel 06 51827519  
Ab van Amerongen beheer Dorpskerk tel. 026 4953954  
Jan Otter beheer JBC tel. 026 4955139  
Loes Kooij administratie tel. 026 4955545