College van Kerkrentmeesters

In opdracht van de kerkenraad draagt het College van kerkrentmeesters (CvK) zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden die niet diaconaal van aard zijn.

Het betreft:

 • Financiële zaken
  Het beheren van de financiën, verrichten van de financiële administratie, opstellen van de begroting en samenstellen van de jaarrekening en geldwerving
 • Organisatie
  Het meewerken aan de totstandkoming en het bewaken van het beleidsplan, het beheren van het ledenbestand en archiefbeheer. Tevens is het CvK de juridische vertegenwoordiger als rechtspersoon voor de Protestantse Gemeente Rheden
 • Personele aangelegenheden
 • Zorg dragen voor medewerkers die onder verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters werkzaamheden verrichten
 • Gebouwen & Outillage
  Beheer en onderhoud van de Dorpskerk, de orgels en het kerkelijk centrum “Jonkvrouwe Brantsen”.
 • Het beheer van de begraafplaats aan de Pinkelseweg is overgedragen aan Stichting Oude Begraafplaats  “De Pinkel”.

Samenstelling  van het College van Kerkrentmeesters:

Kees van den Haak  voorzitter tel. 026 495 35 24
Wilma ter Horst penningmeester tel. 026  364 44 69
Hans Ouwerkerk secretariaat tel. 026 4953196
Marret Uijl communicatie webmaster@dorpskerkrheden.nl
Ab van Amerongen beheer Dorpskerk tel. 026 4953954
Jan Otter beheer JBC tel. 026 4955139
Loes Kooij administratie tel. 026 4955545