Jeugdambtdragers

De jeugdambtsdragers (jeugdouderlingen en jeugddiakenen) zijn speciaal aangesteld voor jongeren in de leeftijdscategorie tot 25 jaar binnen onze kerkgemeenschap. De invulling van hun ambt volgt uit dezelfde doelstelling als die van de ouderling of diaken.

Van de jeugdambtsdragers wordt gevraagd zich verder te verdiepen in de leefwereld van jongeren.
Deze verdieping kan worden bereikt door het zoeken van rechtstreeks contact met jongeren (persoonlijk of
in groepsverband), door scholing en door het lezen van relevante publicaties.

De jeugdambtsdragers zitten tezamen met de leidinggevenden van de diverse jeugdactiviteiten in de
Centrale Jeugdraad.

De jeugdambtsdragers zijn de vertegenwoordigers van de jongeren bij de gemeente, in de kerkenraad en in
het moderamen. Daarom is deelname van jeugdambtsdragers aan genoemde vergaderingen van
essentieel belang. De jeugdambtsdragers bezoeken ook bijeenkomsten in de regio en classis die hun
werk ondersteunen.

De jeugdambtsdrager is op dit moment vacant