Pastorale teams

Sinds vier jaar is de organisatie van het pastoraat gebaseerd op leeftijdsgroepen. De benadering van de leden kan daardoor gerichter en beter afgestemd zijn.
Ds. Lisette van Buuren is verantwoordelijk voor de mensen in team 4A en kan ook worden ingezet bij crisispastoraat en rouwdiensten.

Als u een gesprek wenst kunt u zich daarvoor wenden tot de coördinator van het team.

 

INDELING EN SAMENSTELLING PASTORALE TEAMS

Team 1      (20 – 39 jaar)   
Coördinator    
Vacature       
Teamleden    
Marije Verkerk-Prins              026 848 63 38
     
Team 2  (40 – 49 jaar)  
Coördinator     
Nolleke Westerdijk    026 495 48 92
Teamleden     
José Kip 026 495 43 17
Marjolein Prent 026 379 47 83
Wilma Simonse-Liet       026 495 21 53
     
Team 3  (50 – 59 jaar)  
Coördinator    
Marleen Grotenbreg 026 321 68 63
Teamleden    
Marianne Prins 026 495 16 94 
Greet Stielstra 026 495 49 58
Kari van Hoytema (diaken) 026 495 30 87
     
Team 4 A (60 +) Ds. Lisette van Buuren  
Coördinator    
Lisette van Buuren  026 379 84 00    
Teamleden    
Lieke Kuyper  026 495 11 59
Gerrit de Zwaan 026 495 29 07
     
Team 4 B (60 +)   
Coördinator    
Rients Stielstra 026 495 49 58
Teamleden    
Teuni van Dommelen 026 495 11 84
Marga Otter 026 495 51 39
Thea de Kreek 026 495 26 06
Netty Matser 026 495 39 70
José Gargoski  026 750 33 02
     
Team 5  (Rhederhof)  
Coördinator    
Annie Jansen 026 4953969
Teamleden    
Miep Amorison 026 495 3681
Joke Kortschot 026 495 90 77
Mechteld Kranenburg 026 495 26 62
Fenny Otter 026 495 27 24
Henk Otter 026 495 27 24
Leida Woerts 026 495 39 90
Tineke Ypma 026 495 46 08