Pastorale teams

 Sinds vijf jaar is de organisatie van het pastoraat gebaseerd op leeftijdsgroepen. De benadering van de leden kan daardoor gerichter en beter afgestemd zijn.
Als u een gesprek wenst kunt u zich daarvoor wenden tot de coördinator van het team.

 

INDELING EN SAMENSTELLING PASTORALE TEAMS

Team 1  (20 – 39 jaar)  
Coördinator    
Vacature    
Teamleden    
Marije Verkerk-Prins 026 848 63 38  
     
Team 2  (40 – 49 jaar)  
Coördinator     
Nolleke Westerdijk 026 495 48 92  
Teamleden     
José Kip 026 495 43 17  
Wilma Simonse-Liet 026 495 21 53  
     
     
Team 3  (50 – 59 jaar)  
Coördinator    
Marleen Grotenbreg 026 321 68 63  
Teamleden    
Marianne Prins 026 495 16 94  
Greet Stielstra 026 495 49 58  
Kari van Hoytema (diaken) 026 495 30 87  
     
Team 4 A (60 +)   
     
Coördinator    
     
Teamleden    
Lieke Kuyper 026 495 11 59  
Gerrit de Zwaan 026 495 29 07  
Mieke van Leeuwen 06 28036185  
Els van Hout 023 495 32 19  
Team 4 B (60 +)   
Coördinator    
Rients Stielstra 026 495 49 58  
Teamleden    
Teuni van Dommelen 026 495 11 84  
Marga Otter 026 495 51 39  
Thea de Kreek 026 495 26 06  
Netty Matser 026 495 39 70  
José Gargoski 026 750 33 02  
     
Team 5  (Rhederhof)  
Coördinator    
Annie Jansen 026 495 39 69  
Teamleden    
Miep Amorison 026 495 36 81  
Joke Kortschot 026 495 90 77  
Mechteld Kranenburg 026 495 26 62  
Fenny Otter 026 495 27 24  
Henk Otter 026 495 27 24  
Leida Woerts 026 495 39 90  
Tineke Ypma 026 495 46 08  
Janet van den Haak  026 495 35 24  
Josien Bruger 026 495 18 15  
Nans van de Bunt 026 495 32 96  

*-