Periodieke gift

Wat is een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als u aan drie voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U kunt dit jaarlijkse bedrag eventueel opsplitsen in meerdere termijnen.
  • U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt (bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt).

Schenkcalculator

Bereken uw belastingvoordeel snel en eenvoudig met de schenkcalculator van PKN.

Wanneer is uw periodieke gift volledig aftrekbaar?

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u in een overeenkomst die u zelf met kerk sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.


Vastlegging van uw periodieke gift

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw periodieke gift aan de Protestantse gemeente te Rheden volledig af te trekken (denk aan de actie Kerkbalans), dan kunt u de overeenkomst periodieke gift downloaden. Deze kunt na invulling en ondertekening sturen naar cvk@dorpskerkrheden.nl.

Als u een periodieke gift aan de diaconie wilt doen, kunt u de overeenkomst periodieke gift diaconie downloaden. Deze kunt u na invulling en ondertekening sturen naar diaconie@dorpskerkrheden.nl.