Profiel Dorpskerkgemeenschap

Rheden is een dorp aan de Oostelijke Veluwezoom. Wie van de snelweg het dorp inrijdt ziet meteen de middeleeuwse Dorpskerk, die voor alle Rhedenaren een baken aan de IJssel vormt.

De oorspronkelijke inwoners van Rheden waren vooral boeren en arbeiders van de plaatselijke steenfabrieken. De (Hervormde) Kerk uit die dagen werd veelal bestuurd door de plaatselijke notabelen en adel. In de loop van de 20e eeuw veranderde de samenstelling van de bevolking door industrialisering en schaalvergroting.

Woningbouw en uitbreiding veranderden het aanzien van het oude dorp. Dit historische proces heeft grote gevolgen gehad voor de samenstelling van de kerkelijke gemeenschap in het dorp.

Door de oude maatschappelijke tegenstelling heeft de kerk het contact met de arbeidersklasse en dus ook een omvangrijk deel van de oorspronkelijke inwoners grotendeels verloren.
Na de oorlog is de industrie (betonfabriek Meteoor en Thomassen Staal) substantieel gegroeid en in de jaren ’60 en ’70 is er een grote en diverse groep nieuwe inwoners bij gekomen.
De goed opgeleide nieuwkomers vonden hun werk in de plaatselijke industrie en in de naburige stad Arnhem. Dit alles heeft de samenstelling van onze kerk beïnvloed en speelt nog steeds een rol in de beleving van de oudste generatie.

Kerkelijk Rheden in het huidige tijdsgewricht bestaat uit een actieve kern gemeenteleden voor wie de volgende punten kenmerkend zijn:

We hebben een duizenden jaren oud verhaal te vertellen, dat ook in deze tijd mensen bemoedigt en motiveert in hun leven.

We kiezen heel bewust voor het open profiel van onze Dorpskerk. Er is een heel actieve groep Vorming en Toerusting die veel activiteiten organiseert die ook bezocht worden door deelnemers van buiten het directe ledenbestand.

De gemeente telt een bovengemiddeld aantal oudere leden voor wie wij werken aan pastoraat op maat.

De zeer diverse samenstelling en achtergrond van onze gemeente draagt ertoe bij dat we geen eenvormige kijk op geloof en theologie hebben. Bij de zondagse eredienst is diversiteit een groot goed. Een vaste groep van ca. 80 leden is hier zeer regelmatig te vinden. Grote vieringen zoals de grote feestdagen en diensten voor Jong en Oud in samenwerking met de basisschool kennen een ‘uitverkocht huis’. Voor veel ouders van jonge kinderen in het dorp vormen deze diensten het grote aanrakingspunt dat ze met de kerk hebben. Daar zijn we blij mee. Leerhuis en themadiensten worden druk bezocht.

De keuze voor het open profiel van de Dorpskerk betekent dat wij niet geïsoleerd in het dorp willen staan. zoals het gebouw van de Dorpskerk voor alle Rhedenaren kenmerkend is voor hun dorp, zo wil ook de kerk voor hen een haven zijn.
Dat betekent dat we levende contacten hebben met het Dorpshuis en de Ondernemersvereniging. Dat Vorming en Toerusting mooie filmavonden, een Theologisch Café en een Nacht van het Verhaal organiseren die door mensen uit de hele regio bezocht worden. Er is een actieve meditatiegroep op niet uitsluitend kerkelijke basis. Daarnaast vinden er concerten en tentoonstellingen plaats, die veel aandacht krijgen. Er wordt hard gewerkt om het prachtige kerkgebouw met zijn unieke orgels multifunctioneler te maken.

Het al genoemde pastoraat voor onze ouderen vormt een uitdaging. Het vanzelfsprekende bezoekwerk dat door velen op prijs gesteld wordt, loopt, doordat we allemaal ouder worden, tegen zijn grenzen aan. Om ons heen zien we hoe diverse kerkelijke gemeenten hierin verschillende oplossingen zoeken. We hebben op deze zoektocht professionele ondersteuning, maar veel zal van onszelf afhangen. In aansluiting op pastoraat zoeken we ook in het diaconaat uitdrukkelijk de open samenwerking met de burgerlijke gemeente Rheden en de diverse instellingen om ons heen. De diaconale gemeente staat open voor iedere inwoner van Rheden die hulp nodig heeft. Onze inzet hierin bestaat uit de eerste noodhulp en vervolgens helpen we de hulpvragers op weg naar de reguliere hulpverlening. Daarnaast hebben we bewust gekozen voor betrokkenheid bij een aantal instellingen in onze eigen regio. Dit uiteraard zonder de wereldwijde vraag om steun en aandacht te vergeten.

Gelukkig staan we in deze uitdagende context niet alleen. De verschillende gemeenten aan de Veluwezoom werken al langere tijd op de één of andere wijze met elkaar samen. Ook lopen er al enige tijd gesprekken over samenwerking met Ellecom, De Steeg, Dieren en Spankeren. Wat ons betreft onder het thema ‘samenwerken waar kan’. De basis voor elke vorm van samenwerking wordt gevormd door de zichtbare en benaderbare kerk in het eigen dorp.