De Bijbel, een open boek

“De Bijbel is een (ver)wonderlijk boek en al eeuwenlang bron van geloof. Geloof waarin?
Het valt niet mee om aan zomaar iemand uit te leggen waarin je gelooft. Geloofstaal met de mond vol tanden.
Het elkaar proberen uit te leggen met de Bijbel open kan daarin heel bemoedigend en bevorderend zijn. Iets meer taal vinden voor wat ons bezig houdt.

We zullen gedurende een reeks avonden heel nauwgezet delen uit de Bijbel gaan lezen. Wat wordt er geschreven en bedoeld? We gaan verbanden ontdekken en grote lijnen vinden. Hopelijk ontlenen we daaraan voedsel voor ons geloof als hout op een (smeulend) vuur. Onze hersens mogen kraken. Ons hart mag trillen.

En wie weet vindt de Geest ons en worden we aangeraakt en raken we elkaar aan.

Ik kan me er in ieder geval erg op verheugen. U bent van harte uitgenodigd.”

Jan ter Avest.

Dit seizoen worden een aantal Bijbelstudieavonden georganiseerd. Dominee Jan ter Avest zal hierin onze gids zijn.
Vooralsnog zijn hiervoor de hieronder genoemde data op de dinsdagavond gereserveerd:

29 september,13 oktober, 3 en 24 november, 15 december, 12 januari, 2 en 23 februari, 16 maart, 6 en 27 april en 18 mei.

De Bijbelstudie zal worden gehouden in de grote zaal van het JBC. We starten om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur. Het beloven heel interessante avonden te worden!

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Rients Stielstra via telefoonnummer (026) 495 49 58 of via Rients.stielstra@gmail.com.
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.