Bijbelstudie

De opwekking die de lezers van de Filippenzenbrief krijgen gaat als thema in ons midden staan. “Laat die gezindheid bij/in u zijn die ook in Christus Jezus was, die het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen.”
Wat moeten we ons voorstellen bij deze gezindheid? Kunnen wij in die gezindheid leven en is deze oproep zomaar voor iedereen bedoeld? Daar gaan we naar kijken en we gaan in de Bijbel rond, waar dit thema ook een rol speelt of in de vormgeving van deze gezindheid een rol heeft gespeeld.
Meer dan in de eerste ronde zal ik onze gesprekken bewaken en minder ver uit laten waaieren. Het zal in eerste instantie om de teksten gaan en als we daar wat van begrijpen ook over ons zelf. Voor mij zijn dit soort bijeenkomsten altijd weer een uitdaging.

Ik hoop dat u zich laat uitdagen. Van harte welkom.

Jan ter Avest.

In dit seizoen zullen een aantal Bijbelstudieavonden worden georganiseerd. Dominee Jan ter Avest is onze gids. De avonden worden georganiseerd op dinsdag: 12 april, 26 april, 17 mei en 7 juni.

De Bijbelstudie zal worden gehouden in de grote zaal van het JBC. We starten om 19:30 uur en eindigen om 21:00 uur. Het beloven heel interessante avonden te worden.

Als u mee wilt doen of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Rients Stielstra via telefoonnummer (026) 495 49 58 of via e-mail pastoraat@dorpskerkrheden.nl. Ook kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier.