Crèche

Voor de jonge kinderen t/m 4 jaar is er bij bijzondere diensten (zoals een doopdienst, dienst voor jong en oud, Kerst) oppas in het Jonkvrouwe Brantsen Centrum (JBC).

Voor de overige diensten geldt dat de ouder van het kindje tussen 0-4 jaar zich meldt bij de ouderling van dienst. Deze ouderling vraagt vervolgens in de kerk aan iemand of hij/zij de oppasdienst wil vervullen. 

Heeft u hierover nog vragen, neemt u dan contact op met Marije Verkerk-Prins, jeugdraad@dorpskerkrheden.nl.