Cursus Mediteren

De cursus Mediteren op dinsdagavond in de Dorpskerk begint al aardig ingeburgerd te raken. Deze wordt twee keer per jaar georganiseerd in het koor van de Dorpskerk. We zitten gewoon op de stoelen en Hans van Zanten (spiritueel begeleider van deze avonden) behandelt een actueel onderwerp dat in het dagelijks leven vaak niet zoveel aandacht krijgt.

Iedere sessie wordt stilgestaan bij de manier van mediteren. Technieken en methodes worden besproken zodat iedereen, niet geoefende en geoefende deelnemers, met een goed gevoel naar huis kan. Iedereen kan eraan meedoen. Je hoeft niet getraind te zijn op het spirituele vlak, maar ben je dat wel, dan is er ook altijd een onderwerp dat aanspreekt. Belangrijk op deze avonden is vooral de kracht van de spirituele saamhorigheid in de stille momenten.

In februari start weer een serie van 10 avonden. De eerste is op dinsdag 1 februari a.s. van 20:00 uur tot 21:30 uur. Daarna volgen dan iedere week (m.u.v. 1 maart) de overige avonden tot en met 12 april.

De bijdrage voor deze cursus (10 avonden) is € 60,00. De eerste avond kun je vrijblijvend meedoen om te zien of het je bevalt.

Informatie en/of opgeven kan bij Jos van den Houten via telefoonnummer: (026) 495 40 79 of e-mail: jjvandenhouten@hetnet.nl.