Cursus Mediteren

In de meditatiekring volgen we het ritme van de seizoenen. We hebben een serie van september t/m december en van januari t/m april, ieder 10 avonden. Geen lente/zomercyclus, die periode is meer geschikt voor retraite, vakantie of allebei.

Op dinsdag 26 september a.s. van 20:00 uur tot 21:15 uur start de eerste avond. Op de daarna volgende weken de overige avonden. Vooraf en achteraf kan onder het genot van een kopje koffie/thee worden bijgepraat.

Onze intentie is bewust te ervaren wat in ons leven altijd weer plaatsvindt: het innerlijk proces van ultieme menswording dat uitmondt in het Grote Hart van allesomvattende Liefde en Wijsheid dat wij zijn.

Op alledaags niveau speelt dat proces zich onbewust af als ons streven naar geluk, naar meer en beter, naar kennis, naar een arm om ons heen, naar ons geliefd te weten en als alles wat het tegendeel daarvan is. Dat streven lijkt nooit op te houden. Het brengt net genoeg om eventjes gelukkig te zijn.

In de meditatieoefeningen leren we om ons onbewuste alledaagse leven waar te nemen en te beleven vanuit ons innerlijk weten en ons diepste verlangen. We worden bewuste mensen die weten wat hun gedachten en emoties met hen doen, die doorzien hoe je verder van huis kunt raken of juist thuis kunt komen. We worden stevige mensen die niet snel van hun stuk raken, een steun voor anderen, liefdevol, spontaan en to-the-point.

Omdat de technieken regelmatig worden herhaald, kunnen nieuwe deelnemers gemakkelijk aansluiten. Voor ervaren deelnemers is het een dankbare herhaling.

De bijdrage voor deze cursus (10 avonden) is € 70,00. De eerste avond kun je vrijblijvend meedoen om te zien of het je bevalt.

Informatie en/of opgeven kan bij Jos van den Houten via telefoonnummer:
(026) 495 40 79 of e-mail: jjvandenhouten@hetnet.nl.