Leeskring Ellecom-De Steeg

Oecumenische kring van geïnteresseerde ‘lezers van boeken op theologisch gebied’. Seizoen 2019-2020 gaan we met ds. Bert Bomer als begeleider weer met elkaar in gesprek. Er zijn twaalf deelnemers. We lezen verder in het boek RAAK DE WONDEN AAN, over niet zien en toch geloven, geschreven door Tomas Halik, priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. De leeskring komt eenmaal per maand bijeen: als regel de eerste woensdagmorgen van de maand in Eltheto te De Steeg om 09.45 uur. De eerste keer is op 4 september 2019.

Heeft u interesse: bel of mail naar Gera van Ek – Westeneng (0313 450608) gera.v.ek@kpnplanet.nl

Leeskringen in Rheden

In onze kerkelijke gemeente zijn twee leeskringen, waarin boeken besproken worden die aanleiding geven tot onderlinge discussie. Als u belangstelling hebt kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen. De eerste kring komt samen op de 3e dinsdagmorgen van de maand van 9.30 tot 11.30 uur. Contactpersoon is mevr. Wil van Giessen (026 495 3114) De tweede kring komt eens per zes weken op een donderdagmorgen bijeen van 10.00 tot 12.00 uur, vanaf 12 september t/m mei.

Contactpersoon is mevr. Marry van der Schaaf (026 495 4507)