In onze kerkelijke gemeente zijn twee leeskringen, waarin boeken besproken worden die aanleiding geven tot onderlinge discussie. Als u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen.

De eerste kring komt samen op de 3e dinsdagmorgen van de maand van 9.30 tot 11.30 uur. Contactpersoon is mevr. Rita de Kort, tel. 026 495 3459

De tweede kring komt eens per zes weken op een donderdagmorgen bijeen van 10.00 tot 12.00 uur, vanaf 9 september t/m mei. Contactpersoon is mevr. Marry van der Schaaf, tel. 026 495 4507.