Samen lezen in de Bijbel

Door de omstandigheden van afgelopen jaren gingen we online met elkaar in gesprek. We lazen de Bijbelteksten van het leesrooster en deelden vervolgens onze gedachten. De reacties van de deelnemers waren positief en vandaar dat we er ook dit seizoen mee doorgaan. Deze keer is er niet alleen een online versie, maar is er ook de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen:

  1. Dinsdagavond: U kunt online meedoen op elke tweede dinsdagavond van de maand van 19.15 – 20.30 uur. Uiteraard heeft u hiervoor een computer met een internet aansluiting nodig. We starten dinsdag 11 oktober.
  1. Woensdagmorgen: U kunt meedoen met een gesprekskring op elke eerste woensdagmorgen van de maand. We komen dan samen bij Petra van 10.30 – 11.45 uur. We starten woensdag 5 oktober.

Hebt u belangstelling om mee te doen? U kunt zich hier aanmelden.