Thema-avond: Grenzen zonder grens

Nellie Markus is drama-therapeute en ze organiseert creatieve projecten voor jongeren in Mexico die hen helpen om (traumatische) ervaringen uit het verleden een plek te geven. Op vrijdagavond 26 januari verzorgt zij in samenwerking met Groep OLIVE een de thema-avond over vluchtelingen.

Het programma van deze avond bestaat uit twee delen: Voor de pauze bekijken we de korte film ‘Limites sin Limite’ (in het Nederlands: grenzen zonder grens) gemaakt door de Mexicaanse jongeren. De film gaat over waarom Mexicanen de grens oversteken naar de Verenigde Staten. De jongeren zijn de spelers in de film en zij hebben dit thema gekozen omdat het vluchtelingenvraagstuk in heel veel landen speelt, ook in Europa. Zij willen graag laten zien dat niemand zomaar vlucht en dat we over dit vraagstuk moeten nadenken en hiervoor een humane oplossing moeten vinden. Het is geen perfecte film, er is met simpele apparatuur gewerkt, maar je wordt er zeker wel door geraakt.

Na de pauze geeft Nellie Markus een lezing over o.a. het boek ‘Vertel me het einde’ van Valeria Luiselli. De hoofdpersoon in het boek is Valeria. Zij is tolk bij de immigratierechtbank in de Verenigde Staten en moet 40 vragen stellen aan ieder kind dat de grens zonder ouder is overgestoken. In theorie makkelijk, maar in de praktijk is het ongelooflijk moeilijk om de verbrokkelde verhalen van de kinderen op papier te krijgen. Deze kinderen jagen niet de Amerikaanse droom na, maar vluchten uit de nachtmerrie waarin ze leven.

Bij beide onderdelen is er voldoende ruimte om hierover vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen is welkom.

Plaats: Dorpskerk
Datum: vrijdag 26 januari 2024
Tijd: 20.30 uur, deuren open om 20.15 uur