Muzikale vespers

Geinsprireerd door de Anglicaanse Evensongs traditie vieren we samen met leden van de Eusebiusparochie Rheden regelmatig Muzikale vespers. Onze oecumenische vespers spreken ook bezoekers aan die zich met het kerkelijke instituut wellicht minder verbonden voelen of die ook eens buiten de geijkte paden inspiratie en spiritualiteit willen ervaren. Voor de vespers worden kwalitatief hoogstaande koren uit de omgeving uitgenodigd die met hun specifieke repertoire aan elke vesper hun eigen kleur geven.

In de samenleving is een groeiende behoefte te constateren aan spiritualiteit, een verlangen naar zin en samenhang, die het rationele en maakbare overstijgt. De Muzikale Vespers spelen daarop in. Door het uitnodigen van kerkelijke en wereldlijke koren om in de vespers te zingen, krijgt iedere viering een heel eigen kleur. Daarnaast  worden liederen – waaronder ook samenzang – en gesproken teksten en gebeden afgestemd op het thema van de vesper, dat vaak wordt ingegeven door de tijd van het jaar.  Hoewel de religieuze beleving op de voorgrond staat en er ruimte is voor stilte en meditatie, vinden de vieringen plaats op het snijvlak van een (meezing)concert en een kerkelijke viering. Het samen zingen en luisteren biedt zowel gemeenschappelijkheid als anonimiteit, verbondenheid als vrijheid. Je kunt er komen voor de ontmoeting met God, maar ook puur voor de schoonheid van de muziek.

Dinsdag 21 december 2021:
Festival of Nine Lessons and Carols door
The Anglican Singers Amsterdam en
The Haarlem Choir

Maart 2022 (Veertigdagentijd):
meer info volgt. 

De Muzikale Vespers, die twee keer per jaar plaatsvinden, worden voorbereid door de Muzikale Vesper Commissie, die een onderdeel is van de Oecumenische Werkgroep te Rheden. In deze werkgroep zitten Ineke van Huissteden en Jan van den Berg. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan van den Berg, telefoonnummer (026) 495 23 68 of via e-mail: muzikalevesper@dorpskerkrheden.nl.