Muzikale vespers

De R.K. Parochie Eusebius en de Protestantse Dorpskerkgemeenschap in Rheden organiseren al verscheidene jaren Muzikale Vespers. Deze vespers zijn geïnspireerd door de Anglicaanse Evensongtraditie, die ook in ons land ingang heeft gevonden. Daarnaast komen ze tegemoet aan een groeiende behoefte aan spiritualiteit binnen en buiten de geijkte kerkelijke paden. Deze vieringen zijn niet alleen oecumenisch, maar richten zich juist ook op de zogenaamde ‘ongebonden spirituelen’. Vanuit onze rijke traditie hopen wij als kerken van Rheden met de Muzikale Vespers mede een bijdrage te leveren in deze behoefte aan spiritualiteit en zingeving.

Behoefte aan vieren
In de samenleving is een groeiende behoefte te constateren aan spiritualiteit, een verlangen naar zin en samenhang, die het rationele en maakbare overstijgt. De Muzikale Vespers spelen daarop in. Door het uitnodigen van kerkelijke en wereldlijke koren om in de vespers te zingen, krijgt iedere viering een heel eigen kleur. Daarnaast  worden liederen – waaronder ook samenzang – en gesproken teksten en gebeden afgestemd op het thema van de vesper, dat vaak wordt ingegeven door de tijd van het jaar.  Hoewel de religieuze beleving op de voorgrond staat en er ruimte is voor stilte en meditatie, vinden de vieringen plaats op het snijvlak van een (meezing)concert en een kerkelijke viering. Het samen zingen en luisteren biedt zowel gemeenschappelijkheid als anonimiteit, verbondenheid als vrijheid. Je kunt er komen voor de ontmoeting met God, maar ook puur voor de schoonheid van de muziek.

De eerste vesper is op maandag 21 december 2020 om 20.00 uur:
The Anglican Singers Amsterdam en The Haarlem Choir met Festival of Nine Lessons and Carols.

De tweede vesper is in maart 2021 (Veertigdagentijd). Nadere gegevens volgen t.z.t.

Voorbereiding
De Muzikale Vespers, die twee keer per jaar plaatsvinden,  worden voorbereid door de Muzikale Vesper Commissie, die een onderdeel is van de Oecumenische Werkgroep te Rheden. In deze werkgroep zitten Ineke van Huissteden en Jan van den Berg. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan van den Berg, telefoonnummer (026) 495 23 68 of via e-mail muzikalevesper@dorpskerkrheden.nl.