Uw reactie op het rapport Samen…. Gaan

Reactieformulier

2. Op welke van genoemde terreinen ziet u VOORDELEN van samenwerking? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

3. Op welke van genoemde terreinen ziet u NADELEN van samenwerking? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Uw gegevens worden door de kerkenraad gebruikt om eventueel contact met u op te nemen en een toelichting op uw antwoorden te vragen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!