Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk

De stichting zet zich in voor geldwerving ten behoeve van de restauratie en groot onderhoud van de Rhedense Dorpskerk. Restauraties en groot onderhoud kunnen niet betaald worden uit de reguliere kerkelijke geldmiddelen zoals die bijeengebracht worden door Kerkbalans en vrijwillige bijdragen.

Een achterliggende gedachte is de Dorpskerk te behouden voor de gehele dorpsgemeenschap en niet alleen voor de kerkelijke gemeente. Daarom richt de stichting zich bij haar activiteiten op een zo breed mogelijk publiek.

In de afgelopen jaren zijn er gelden bijeengebracht voor een gedeeltelijke restauratie en het grootonderhoud van het hoofdorgel van de kerk. In de toekomst is het pleisterwerk in de kerk aan reparatie en restauratie toe. Stukken pleisterwerk laten los en worden momenteel provisorisch gerepareerd, maar algeheel herstel is op den duur noodzakelijk. Daarnaast is er, mede door toenemend gebruik van de kerk voor doordeweekse activiteiten, behoefte aan een nieuwe en goed toegankelijke toiletgroep. Als de plannen hiervoor rond zijn en de toestemming is gegeven (o.a. door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed), zal de Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk zich inzetten om de benodigde gelden bijeen te brengen.

Bestuur

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden:

dhr. W. Heitman (026-4955325)
mw. I. Elderman (secretaris)
dhr. A.H. van Dijk (penningmeester, 026-4951055)

Het postadres van het secretariaat van de stichting is: Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden. 

Steun ons

Bankrekeningnummer: NL87 RABO 0355219182 ten name van: Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk