Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk

De Rhedense Dorpskerk is niet alleen het “thuis” van de Protestantse Gemeente maar ook een kenmerkend gebouw in het centrum van het dorp. De Dorpskerk is een rijksmonument en van grote betekenis in de geschiedenis van Rheden. Behoud van de Dorpskerk is daarom van belang voor de gehele dorpsgemeenschap en niet alleen voor de kerkelijke gemeente.

Restauratie en groot onderhoud van het gebouw kunnen niet betaald worden uit de reguliere kerkelijke geldmiddelen zoals die bijeengebracht worden door de leden van de kerkgemeenschap. Daarom zet de Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk zich in voor geldwerving voor de instandhouding van de Dorpskerk. In de afgelopen jaren zijn er o.a. gelden bijeengebracht voor een grondige restauratie en uitbreiding van het hoofdorgel en voor de restauratie van de fundering van de kerk.

De Stichting richt zich bij haar activiteiten op een zo breed mogelijk publiek in het dorp Rheden en daarbuiten. Wilt u ook een steentje bijdragen aan de instandhouding van onze Dorpskerk? Dit kan door u aan te melden als donateur waarbij u periodiek een door u te bepalen bedrag overmaakt. Maar dit kan ook door het overmaken van een eenmalige gift – groot of klein – op bankrekeningnummer NL87 RABO 0355219182 ten name van Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk.

Bestuur

​Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de onderstaande bestuursleden:

Voorzitter: Willem Kruithof tel. 06 51601998
Penningmeester: Jan de Bes
Overige bestuursleden: Hans Ouwerkerk

Het postadres van het secretariaat van de stichting is:
Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden.

Steun ons

Bankrekeningnummer
NL87 RABO 0355219182
ten name van
Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk