Eenmalige gift

Wat is een eenmalige gift?

Een eenmalige (of gewone) gift ​is een gift die u maar één keer doet. Let op: Een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd, is ook een eenmalige gift.

U mag uw eenmalige gift aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

    • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
    • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
    • U krijgt niets in ruil voor uw gift.
    • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.

Houd rekening met de drempel en het maximum

Voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag.
Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, staat uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld

Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek zo:

U geeft in totaal € 450  
Daarvan trekt u het drempelbedrag af € 270
Dus u mag in totaal aftrekken € 180  

Heeft u een fiscale partner?

Als u een fiscale partner heeft, telt u de gewone giften van u en uw partner bij elkaar op. Ook de beide drempelinkomens telt u bij elkaar op.

Lees hier verder als u meer wilt weten over het volledig aftrekken van een periodieke gift.