Cantorij

Elke vrijdagavond van 19.00 – 20.15 uur repeteert de Dorpskerkcantorij onder de bezielende leiding van dirigent Sjaak Leenders in de Dorpskerk.

Regelmatig verleent de cantorij haar medewerking aan de zondagse eredienst.  Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door haar liturgische functie: een cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook uit gemeenteleden.  Iedereen die graag zingt en stemvast is, is dan ook van harte welkom! Alle stemmen kunnen nog wel versterking gebruiken want er stoppen ook elk jaar weer mensen.  Dus als u belangstelling hebt, kom een keer op vrijdagavond vrijblijvend een repetitie bijwonen.

Meer informatie kunt u vragen bij Ineke van Huissteden, 026-4954579

Vaardigheden

Gepubliceerd op

11 februari 2020