Op zondag 24 maart begint de Goede Week. In een aantal vieringen leven we toe naar Pasen. Iedere viering met zijn eigen karakter.

Zondag 24 maart is het Palmzondag. Dit willen we vierenĀ  met jong en oud. Om 9 uur gaan we Palmpaasstokken maken. Iedereen is hierbij welkom, vooral de kinderen. Er wordt gezorgd voor limonade en iets lekkers. Dus neem je kinderen of kleinkinderen meeĀ  hier naar toe. Om 10 uur begint een korte viering voor jong en oud. Deze viering wordt geleid door Jan Willem Overvliet

Donderdag 28 maart is er een gezamenlijke paasviering voor de ouderen uit Rheden Ellecom en de Steeg. Deze viering begint om halg 11 en is voorbereid door de Ouderencontactgroep. Jan Willem Overvliet gaat in dieze viering voor. Na afloop wordt er voor een heerlijke lunch gezorgd.

Donderdag 28 maart is het Witte Donderdag. Er is dan om 19.30 uur een gezamenlijke Dienst van Schrift en Tafel. Op dezeavond vierde jezus het Joodse Paasfeest (de Sedermaaltijd) en stelde hij de viering van de Maaltijd des Heren in. De Dorpskerkcantorij zal aan deze viering meewerken. Jan Willem Overvliet gaat voor.

Op Goede Vrijdag, 29 maart staan we stil bij de dood van Jezus. We lezen het evangelie en wisselen dit af met liederen. De Paaskaars wordt gedoofd en we verlaten tenslotte in stilte de kerk. Voorgangers zijn Pastor Anita Coenraads en ds, Gert Jansen. De aanvang is 19.30 uur

De Paaswake op Zaterdag 30 maart begint om 21.30 uur. We dragen het licht naar binnen en steken de Paaskaars weer aan. In de Paaswake staan traditioneel de elementen Licht – Water – en Maaltijd centraal. In deze viering verleent de Dorpskerkcantorij muzikale medewerking. Jan Willem Overvliet gaat voor.

De Paasviering op zondag 31 maart begint om 10 uur.We vieren het Paasfeest in een feestelijke viering waarin Con Colore een aantal mooie liederen voor ons zal zingen.

Iedereen is welkom om deze vieringen met ons mee te beleven