Zondag Voleinding

Zondag  22 november gedenken we tijdens de kerkdienst de mensen die ons lief waren en in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zij gingen ons voor in leven en sterven, verbonden met de Rhedense Dorpskerkgemeenschap. We noemen hun namen en steken voor ieder van...

Gemeenteavond geannuleerd

In de nieuwe richtlijnen van de PKN met betrekking tot corona staat het advies om niet noodzakelijke bijeenkomsten niet te houden. De gemeenteavond is wat betreft het moderamen niet noodzakelijk. Ook het feit dat slechts 12 gemeenteleden hebben aangegeven naar de kerk...

Verschijning Ontmoeting

Deze week zal weer een nieuwe Ontmoeting bij u bezorgd worden. Het magazine staat uiteraard weer vol met nieuws, inspirerende artikelen, columns en de puzzel.Bent u nog geen abonnee en wilt u Ontmoeting wel ontvangen? Het magazine is zowel op papier als digitaal te...

Digitaal koffierondje

In deze periode zien en spreken we elkaar weinig. Veel activiteiten die niet doorgaan en ook geen koffie meer na de kerkdienst. We missen de sociale contacten en elkaar. Om elkaar toch te kunnen zien en te kunnen spreken, organiseren we een digitaal koffierondje na de...

Actie Kerkbalans 2021 digitaal

UPDATE: Geef je e-mailadres door vóór 10 november! Nu al willen wij u informeren over de Actie Kerkbalans 2021. Voor het eerst willen wij dit zoveel mogelijk digitaal gaan doen. In deze coronatijd willen wij de vrijwilligers zo min mogelijk belasten met het wegbrengen...