Weekbericht en liturgie 2 augustus 2020

Hierbij treft u het weekbericht aan van 2 augustus. In deze vakantietijd is het weekbericht wat korter dan vorige weken. Achter de schermen wordt al weer gewerkt aan het nieuwe seizoen.Zodra we daar wat meer over te vermelden hebben doen we dat. Zondag 2 augustus gaat...

Activiteiten en evenementen weer van start

Gelukkig worden de activiteiten en evenementen voor volgend seizoen weer volop voorbereid. Waarschijnlijk wel met aanpassingen en sommige activiteiten zijn misschien nog onder voorbehoud, maar we kunnen weer vooruitkijken en ons verheugen op een vollere agenda na de...

Groep OLIVE

De naam van de ‘Commissie Vorming & Toerusting’ is gewijzigd in `Groep OLIVE’. ‘Olive’ is de Engelse vertaling van ‘olijf’ en met deze naam verbinden wij onze groep met de bijbel en de kerk. In de bijbel worden namelijk veel betekenissen gegeven aan de...

Zomernummer Ontmoeting

Het zomernummer van Ontmoeting wordt in week 27 bezorgd. Ook in dit nummer kunt u weer inspirerende artikelen en columns lezen en u kunt een verrassende puzzel maken.Bent u nog geen abonnee en wilt u Ontmoeting wel ontvangen? Het magazine is zowel op papier als...

Bericht van onze nieuwe predikant

Beste mensen, Het beroepingswerk werd behoorlijk bemoeilijkt door de coronacrisis. Ik bewonder de commissie en de kerkenraad van Rheden, dat zij ondanks de beperkingen toch voortvarend te werk zijn gegaan. En wat vroeger niet kon, kan tegenwoordig wel. Je kunt een...

Gebruiksplan Dorpskerk in verband met corona

Als bezoekers weer kunnen worden toegelaten tot de Dorpskerk gelden er nieuwe regels die moeten voorkomen dat bezoekers elkaar besmetten met het coronavirus. Deze regels zijn opgenomen in een gebruiksplan. De belangrijkste regels voor de bezoekers zijn kort samengevat...