De Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk (SBRD) houden een sponsoractie voor de restauratie van het toegangshek van de Dorpskerk.

Van de restauratie van het toegangshek wordt door de SBRD een boekje gemaakt met een fotocollage van de voortgang van het restauratieproces tot en met de terugplaatsing van het gerestaureerde hek.

Bedrijven of personen die de SBRD steunen met een eenmalige gift van € 125,- krijgen het boek.

Wilt u ook in het bezit komen van dit unieke boek, neem dan contact op met Jan de Bes via jandebes48@gmail.com.