Geld: heb je te weinig, te veel of genoeg?

De inflatie is sinds de jaren ’70 niet meer zo hoog geweest en het leven wordt voor iedereen duurder. Groep OLIVE organiseert op vrijdag 13 mei een avond met een zeer actueel thema, het gaat namelijk over financiën. De titel van deze thema-avond is ‘Wat heb je...

Palmpasen op zondag 10 april

Palmpasen gaat groots gevierd worden in de Dorpskerk. Op zondagmorgen 10 april zal dit gevierd worden met mooie tradities, zoals het versieren van palmpasenstokken en een optocht voor jong en ouder. Als je mee wilt doen, kun je je via onderstaande uitnodiging...

Nacht van het Verhaal: Doe mee!

De ‘Nacht van het Verhaal’ wordt weer georganiseerd in de Dorpskerk van Rheden. De Nacht van het Verhaal is een open podium waar verhalen, gedichten en anekdotes worden afgewisseld met zang en muziek. Heb je iets gelezen of geschreven wat zeker de moeite waard is om...

Actie Kerkbalans 2022 : Belangrijke mededeling !!

Ruim 5 weken geleden hebben we vol goede moed de actie kerkbalans ingeluid. Met brieven of mails zijn alle leden benaderd. Nu zien we dat een groot aantal van de leden die via mail zijn benaderd nog niet hebben gereageerd. Dat is nogal bijzonder en we hebben...