Zondag Voleinding

Zondag  22 november gedenken we tijdens de kerkdienst de mensen die ons lief waren en in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zij gingen ons voor in leven en sterven, verbonden met de Rhedense Dorpskerkgemeenschap. We noemen hun namen en steken voor ieder van...

Gebruiksplan Dorpskerk in verband met corona

Corona regels bezoekers Dorpskerk Rheden In het belang van uw veiligheid en dat van uw mede bezoekers hebben wij een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. De belangrijkste regels voor de bezoekers zijn kort samengevat : Betreed de kerk niet als u...

Collecteren via GIVT

In deze tijd blijft ondersteuning voor diegenen die onze hulp nodig hebben nodig. Daarnaast lopen voor de kerk de kosten ook door. Het zou fijn zijn als u in deze tijd onze collectedoelen blijft steunen. We blijven voor iedere zondag een collectedoel aanwijzen zodat u...