Halverwege januari is een begin gemaakt met een aantal groot onderhoudswerken. Als eerste is begonnen met de restauratie van de dakvlakken van het schip aan de zuidzijde van de kerk. De leien worden verwijderd en er worden nieuwe leien aangebracht. Het werk zal ongeveer een ruime maand duren, als het tegenzit wat langer. De kerkganger zal er waarschijnlijk niet veel van merken, omdat het werk aan de zuidzijde plaatsvindt. Met de aannemer zijn goede afspraken gemaakt over eventuele overlast. Zo zal er tijdens rouw- en trouwdiensten niet gewerkt worden.

In de loop van het jaar zullen we meer grotere projecten opstarten, waaronder de restauratie van het hek en het groot onderhoud aan het orgel.

Vol bewondering kijk ik naar de dakhazen op het dak van de Dorpskerk. Rond 7.00 uur gaat de lamp aan om het dak te verlichten. Dan klimmen Wim, Reinoudt, Dirk, Mathijs en Rens naar boven om met liefde voor het vak, twee dakvlakken van de Dorpskerk van nieuwe leien te voorzien. Van onder naar boven wordt er gewerkt. Oude leien er af en nieuwe Duitse leien erop. (Katzenberg)

Het ziet er mooi uit al die leien naast elkaar, als de schubben van een vis. Aan het einde van de werkdag om 16.00 uur gaan ze na voldane arbeid weer naar huis. Ik geniet van deze vaklui.

Met vriendelijke groet,
Adri